Galleri

MÅNADERNA

Dansteaterföreställning ”Månaderna” 2018 gästspel på Teater Pero 2018-19  POK-Projektet

KONSERT

Unga musiker från Austria Barock Akademie framför musik från Drottning Christinas tid. Livrustkammaren 2018

KONSERTER MED UNGA FÖR EN UNG PUBLIK

Unga musiker från Lilla Akademien framför musik för en ung publik på Subtopia.

WORKSHOPS I TEATER FÖR BARN

Pröva på teater workshop för barn på Subtopia

DROTTNING KRISTINAS DANSER 

Dansteaterföreställning  spelas 2018 (premiär på Kungliga slottet 2014)