Vad är POK-Projektet?

POK-Projektet låter barn och ungdom utvecklas som kompisar utifrån demokratiska värderingar. Målet är att verka konfliktförebyggande i vardagen. Teman är sociala medier, ryktesspridning, syndabocken, konkurrens, miljö m.m. Teater, interaktivitet, ledarskap, dans och musik är verktygen. Arbetssättet är lekfullt och humoristiskt.

POK-Projektet består av interaktiv teaterworkshop och dansteaterföreställning.

Varför POK-Projektet?

I förlängningen tror vi att ökad förståelse för sin ovän, för någon man inte gillar, för sin medmänniska i vardagen, leder till ökad tolerans i mer komplexa sammanhang. Att bråka eller vara oense hör till livet och får oss växa, förutsatt att det hanteras konstruktivt. Ingen är perfekt, det är heller inte meningen. Man kan heller  inte var bästa kompis med alla. Men respekt är vi skyldiga att visa varandra. Vad betyder det konkret? POK-Projektet vill medvetandegöra det komplexa i vardagliga relationer och belysa hur alla ibland frivilligt och ibland ofrivilligt bidrar till allt som sker. POK-Projektet tar sig an ämnet med en avdramatiserad hållning.