Konserter med unga musiker för ung publik

Unga Drottning Christina vill få ut levande musik i ett alltmer digitaliserat samhälle. Alla, redan i tidig ålder, har rätt att få uppleva och utöva levande musik. Vi gör detta genom olika samarbeten och konsertarrangemang. Nedan finns information om några av våra projekt.

”UNGA UNDERS MUSIK”

”Unga Unders Musik” vill skapa kontakt mellan morgondagens musiker och morgondagens publik. ”Unga Unders Musik” vill ge musikskolor möjlighet att presentera sig och locka nya talanger till sina utbildningar. Syftet är även att stärka samarbetet mellan olika kommuner. De uppträdande artisterna från musikskolan får också öva sig i ledarskap, genom korta presentationer av musikstyckena. Det är fri entré för skolklasser. Målgruppen är barn och ungdom 6 -19 år. Uppträdande skola på Subtopia 2019 är Lilla Akademien.

I samarbete med: Lilla Akademien, Subtopia och Alexandrina

OM SUBTOPIA KLICKA HÄR

KONSERT MED LILLA AKADEMIEN  ONSDAGEN 20 NOVEMBER KL. 14.00 – 14.40 PÅ SUBTOPIA, LOFTET. 
Elever från Lilla Akademien framför musik från klassiska verk. Korta introduktioner ges av artisterna och det kommer finnas tillfälle för publiken att ställa frågor. 

Varmt välkomna!

OM LILLA AKADEMIEN


KONSERTER PÅ LIVRUSTKAMMAREN

Konserter arrangeras på Livrustkammaren med Queen Christina – Culture and Peace. Uppträder gör unga musiker och artister från Kungliga Musikhögskolan eller Austria Barock Akademie. Musiken som framförs har anknytning till Drottning Christina. Konserterna kombineras ofta med föredrag där skolor som Östra Real har medverkat. 2018 var det 370 år sedan Drottning Kristina skrev under Westfaliska freden som därför tillsammans med konfliktlösning blev temat på föredragen.