Konserter och föredrag

Konserterna arrangeras på Livrustkammaren med Queen Christina – Culture and Peace. Uppträder gör unga musiker och artister från Kungliga Musikhögskolan eller Austria Barock Akademie. Musiken som framförs har anknytning till Drottning Kristina. Konserterna kombineras ofta med föredrag där skolor som Östra Real har medverkat. 2018 var det 370 år sedan Drottning Kristina skrev under Westfaliska freden som därför tillsammans med konfliktlösning blev temat på föredragen.