Konserter med unga musiker för ung publik

Unga Drottning Christina vill få ut levande musik i ett alltmer digitaliserat samhälle. Alla, redan i tidig ålder, har rätt att få uppleva och utöva levande musik. Vi gör detta genom olika samarbeten och konsertarrangemang. Nedan finns information om några av våra projekt.

”UNGA UNDERS MUSIK”

”Unga Unders Musik” vill skapa kontakt mellan morgondagens musiker och morgondagens publik. Projektet vill även stärka samarbetet mellan olika kommuner och locka nya begåvningar till utbildningarna. De uppträdande artisterna från musikskolorna ges även viss övning i ledarskap. Målgruppen är barn och ungdom 6 -19 år med fritt inträde för skolpublik. Uppträdande skola på Subtopia år 2019 var Lilla Akademien.

OM SUBTOPIA KLICKA HÄR

KONSERT MED LILLA AKADEMIEN  ONSDAGEN 20 NOVEMBER KL. 14.00 – 14.40 PÅ SUBTOPIA, LOFTET. 
Elever från Lilla Akademien framför musik från klassiska verk. Korta introduktioner ges av artisterna och det kommer finnas tillfälle för publiken att ställa frågor. 

Varmt välkomna!

OM LILLA AKADEMIEN


KONSERTER PÅ LIVRUSTKAMMAREN

Konserter arrangeras på Livrustkammaren med Queen Christina – Culture and Peace. Uppträder gör unga musiker och artister från Kungliga Musikhögskolan eller Austria Barock Akademie. Musiken som framförs har anknytning till Drottning Christina. Konserterna kombineras ofta med föredrag där skolor som Östra Real har medverkat. 2018 var det 370 år sedan Drottning Kristina skrev under Westfaliska freden som därför tillsammans med konfliktlösning blev temat på föredragen.