POK-Projektet

Vad är POK-Projektet?

POK-Projektet låter barn och ungdom utvecklas som kompisar utifrån våra demokratiska värderingar. Målet är att verka konfliktförebyggande och konfliktlösande i vardagen. Teater, interaktivitet, ledarskap, dans och musik är verktygen. POK-Projektet består av workshops och dansteaterföreställning.

Varför POK-Projektet?

I förlängningen tror vi att ökad förståelse för sin ovän, för någon man inte gillar, för sin medmänniska i vardagen, leder till ökad tolerans i mer komplexa sammanhang. Att bråka, ryka ihop eller vara oense hör till livet och får oss växa, förutsatt att det hanteras konstruktivt. Ingen är perfekt, det är heller inte meningen. Man kan heller  inte var bästa kompis med alla. Men respekt är vi skyldiga att visa varandra. Vad betyder det konkret? POK-Projektet vill medvetandegöra det komplexa i vardagliga relationer och belysa hur alla ibland frivilligt och ibland ofrivilligt bidrar till allt som sker. Syftet är att verka konfliktförebyggande samt fokusera på hur man kan hantera och lösa problem när de väl uppstår. POK-Projektet tar sig an ämnet med en avdramatiserad hållning. Teman är sociala medier, ryktesspridning, syndabocken m.m. Arbetssättet är lekfullt och humoristiskt.

POK-Projektet är ursprungligen ett ideellt initiativ.

Bidragsgivare och finansiärer: Konung Gustaf V:s 90-års fond, Alexandrina Production, Region Stockholm 

Samarbetspartners: Queen Christina The European, ABF Stockholm, Slovakiens ambassad i Stockholm, From Sweden Productions, Royal Festivals.