POK-Projektet

 

POK-PROJEKTET

Unga Kristina vill med POK-Projektet låta barn och ungdomar utvecklas som kompisar utifrån demokratiska värderingar. Verktygen är interaktivitet, teater, lek, rollspel, ledarskap och juridik.
POK-Projektet består av två delar: workshop och teaterföreställning.

Frågan uppstår direkt, ”Vaddå måste jag vara kompis med alla?” Såklart väljer man själv den man umgås med privat eller den man delar sina innersta tankar med. Däremot i skolan är det viktigt att klassen fungerar som grupp och helhet, att alla känner sig respekterade och välkomna. Det tar man sedan med sig ut i arbetslivet. Vi vill lyfta fram hur vi kan peppa varandra i att skapa gemenskap. Hur vi kan öva, stötta och påminna oss själva, den som hamnat i kläm, den som råkat göra något dumt eller den som blivit ledsen och arg. Hur sätter vi tydliga gränser och när i konfliktförebyggande syfte?

WORKSHOP på skolor i klassrum med vardag och verklighet som utgångspunkt:
(1,5 – 2,5 h ca.)
Deltagarna är aktiva, påverkar skeenden och löser problem. Workshopen består av interaktiva rollspel, diskussioner och praktiska värderings övningar.
Deltagarna ges möjlighet att förstå sin del (inte att förväxla med fel) i skeenden, framförallt konflikter. Research och verkliga händelser har legat till grund för rollspelet ”Bra stämning, alla är med”. Syftet är att komma så nära verkligheten som möjligt både vad gäller aktuella frågor och språk som ungdomarna använder. ”Bra stämning, alla är med” rör ryktesspridning och sociala medier.
Hur kan man ta ansvar i en grupp där man inte är ledare?
Hur kommunicerar man med ord och kroppsspråk?
Hur uttrycker man sig, vad menar man, hur blir man uppfattad/ missuppfattad av mottagaren?
Hur tolkar vi och utifrån vad dömer vi vår omvärld?
Vad är sant vad är falskt?
Och om man inte hittar annan lösning än att gå i sär, hur gör man för att ändå förbli sams och visa respekt? Vad innebär kompromiss?
Syftet är att medvetandegöra det komplexa i vardagliga relationer och belysa hur man själv bidrar till allt som sker. Syftet är även att ge verktyg till hur man kan påverka situationer till det bättre, i hopp om att det kan leda till lösning i de fall det uppstått konflikt.

Workshopen kommer anpassas till olika åldersgrupper.

Arbetssättet är lekfullt och humoristiskt. I förlängningen tror vi att ökad förståelse för sin ovän, för någon man inte tycker om, för sin medmänniska, leder till ökad tolerans i mer komplexa sammanhang. Att bråka, ryka ihop eller vara oense är mycket vanligt. POK-Projektet vill belysa detta på ett lekfullt sett, verka konfliktförebyggande och fokusera på hur man kan hantera och lösa problem när de väl uppstår.

TEATERFÖRESTÄLLNING ”Månaderna” på teater, där folksagan, folkkultur och klassisk musik är medskapare. ”Månaderna” är fritt inspirerad av ”Sagan om de tolv månaderna” från Pavol Dobšinskýs samling av slovakiska folksagor.
(40 min ca.)
Dansteaterföreställningen varierar workshopens teman och vill inspirera till samarbete och bra relationer.
Diskussionsmaterial för efterarbete anpassas till olika åldersgrupper. Jämförelse av olika publikens olika tolkningar av sagan, ger en kompletterande bild av kommunikation.

BIDRAGSGIVARE
Konung Gustaf V:s 90-års fond

 

 

 

 

SAMARBETSPARTNERS