POK-Projektet

POK-Projektet låter barn och ungdom utvecklas som kompisar utifrån våra demokratiska värderingar. POK-Projektet består av en workshop och dansteaterföreställning. Syftet är att verka konfliktförebyggande och konfliktlösande i vardagen.