Bidragsgivare och samarbetspartners

Våra aktiviteter och projekt stöds av följande bidragsgivare och samarbetspartners:

BIDRAGSGIVARE OCH FINANSIÄRER: Region Stockholm, Konung Gustaf V:s 90-års fond, Alexandrina Production, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Queen Christina-The European Culture Initiative

SAMARBETSPARTNERS: Queen Christina – the European, Subtopia, ABF Stockholm, Slovakiens ambassad i Stockholm, From Sweden Productions, Royal Festivals.