Workshop

WORKSHOP MED INTERAKTIV TEATER OCH VÄRDERINGSÖVNINGAR

Workshopen (1,5 – 2,5 h ca.) tar plats på skolor i klassrum med vardag och verklighet som utgångspunkt  och består av en interaktiv teaterpjäs ”Bra stämning, alla är med” samt värderingsövningar. Workshopen är skapad i samarbete med skolor, utbildningsföretag, jurist och ledarskapsstipendiat.

BOKA WORKSHOP PÅ: info@ungakristina.se 

Interaktiv teaterpjäs ”Bra stämning, alla är med”

Den interaktiva teaterpjäsen bygger på research och verkliga händelser. Syftet är att komma så nära verkligheten som möjligt både vad gäller aktuella frågor och språk som ungdomarna använder. ”Bra stämning, alla är med” rör ryktesspridning, sociala medier och tar upp frågeställningar som hur man kan ta ansvar i en grupp där man inte är ledare, kommunikation, hur man uttrycker sig, vad menar man, hur blir man uppfattad/ missuppfattad av mottagaren? Och om man inte hittar annan lösning än att gå i sär, hur gör man för att ändå förbli sams och visa respekt? ”Bra stämning, alla är med” handlar om två vänner som bråkat. Deltagarna spelar rollerna som ”detektiv” och ”kompis”. Det hela är upplagt som en gåta som ska lösas.

Värderingsövningar

Värderingsövningarna knyter an till ämnet hur man kan utvecklas som kompis i vardagen och använder FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

 

Bidragsgivare och finansiärer: Konung Gustaf V:s 90-års fond, Alexandrina Production.

Samarbetspartners: Queen Christina The European, Royal Festivals, ABF Stockholm, Slovakiens ambassad i Stockholm, From Sweden Productions.