Vi på Unga Kristina

Välkommen att kontakta oss!

Vi nås på info@ungakristina.se

Alexandra Chalupa
Producent

Kess Linnér
Redaktör

Ann Westin
Koordinator

Mats Liljefors
Dirigent

POSTADRESS
Unga Kristina
c/o Royal Festivals 
Riddargatan 18
114 51 Stockholm