Vi på Unga Drottning Christina

Välkommen att kontakta oss!

Vi nås på info@ungadrottningchristina.se

Alexandra Chalupa, producent

Catherine Jirlow, regissör

Kess Linnér, redaktör

Ann Westin, koordinator och gallerist

Mats Liljefors, dirigent

POSTADRESS
Unga Drottning Christina
c/o Royal Festivals 
Riddargatan 18
114 51 Stockholm