GDPR

Dataskyddsförordningen är gällande lag inom EU:s medlemsländer from. 25 maj 2018. Förordningen stärker rätten till personlig integritet för enskilda individers personuppgiftsbehandling.
Föreningen Unga Drottning Christina, organisationsnummer  802462-3855, behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
Föreningen behandlar personuppgifter när det finns laglig grund för behandlingen och enbart för dess avsedda syften. 
Ansvarig för behandling av personuppgifter är: 

Föreningen Unga Drottning Christina Sturevägen 8 A, 133 38 Saltsjöbaden.  Organisationsnummer: 802462-3855

Personuppgifter och behandling av personuppgifter
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv, tex. namn, adress eller telefonnummer. Det kan även vara andra uppgifter för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Behandling av personuppgifter är åtgärder som görs med dina uppgifter. Behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. Mer information hittar du här: www.datainspektionen.se


Varför vi behandlar personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja åtagandet gentemot dig som kund/partner. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn, din e-postadress och mobilnummer. Du kan alltid avregistrera dig genom att klicka på avregistrerings-länken i nyhetsbrevet som mejlas via Mail Chimp. På deras hemsida kan du läsa mer om hur de hanterar personuppgifter. Biljetter säljs via Kulturbiljetter som sparar ditt namn, e-postadress och telefonnummer som även Föreningen har tillgång till. På deras hemsida kan du läsa mer om hur de hanterar personuppgifter. 

Lagring av dina personuppgifter
Föreningen Unga Drottning Christina behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att fullfölja sitt åtaganden gentemot dig. Om du samtyckt till nyhetsbrev är dina personuppgifter kvar till dess att du ber oss ta bort dem.

Säkerhet 
Föreningen Unga Drottning Christina har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja åtagandet, har tillgång.  

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen ger rättigheter gällande personuppgifter som tex. att se vilka uppgifter vi har om dig. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter. Du kan invända om personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande, besök på skolföreställningar, eller via sociala medier.


Cookies
Cookies används för att tex. beräkna antal besökare, skapa målgrupper i marknadssyfte, skapa erbjudanden, förbättra webbplatsen genom att se hur den används. Du bestämmer om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan alltid aktivera ”inkognitoläge” i din webbläsare som automatiskt raderar alla cookies när du stänger ner webbläsaren. 

Vår policy
Denna Integritetspolicy uppdaterades den 3 juni 2020. Genomförs ändringar, så får du informationen via e-post om hur detta berör dig. Har du frågor så är du alltid välkommen att mejla info@ungadrottningchristina.se.  


Datainspektionen
Mer information om GDPR och dina rättigheter hittar du här: www.datainspektionen.se