Musik

Musik har alltid varit ett sätt att ordlöst kommunicera mellan människor och olika kulturer. Unga Kristina är med och arrangerar konserter med musik från Drottning Kristinas tid. Unga artister ges tillfälle att uppträda. Konserterna sker även i samband med föreläsningar som under lärarhandledning, hålls av studenter. Förutom konserter och föredrag är vi med och gör workshops för musikstuderande.