Musik

KONSERTER MED UNGA MUSIKER Vi arrangerar och med-arrangerar konserter med unga musiker i olika sammanhang. Målsättningen är att unga artister ges tillfälle att uppträda och ge barn och ungdom tillgång till levande musik.

Konserterna arrangeras ibland i samband med föreläsningar av skolungdomar. Skolungdomarna får då särskild lärarhandledning och håller tillsammans sina föredrag i anslutning till konserten.

WORKSHOPS FÖR UNGA MUSIKER Förutom konserter och föredrag är vi med och gör workshops för unga musiker.