Teater

Unga Drottning Christina använder teater, dans, musik och ledarskap som verktyg till att förstå omvärlden. Vi skapar föreställningar för teaterscenen. Vi gör workshops på skolor med interaktiv teater .

TEATERFÖRESTÄLLNINGAR Just nu spelar vi sagan ”Månaderna”  på olika teaterscener. ”Månaderna” blandar klassiska konstformer, teater, dans och animeringar i 3D teknik. ”Månaderna” rör ämnen som utanförskap och miljö. Lärarmaterial finns för efterarbete med fokus på hur man främjar ledarskap och gruppsammanhållning.

WORKSHOPS Ute på skolor i klassrum gör vi workshopen ”Bra stämning, alla är med” med interaktiv teater och värderingsövningar. Teman är bland annat ryktesspridning och sociala medier med fokus på ledarskap och hur man främjar gruppsammanhållning.

SKRÄDDARSYDDA WORKSHOPS Vi gör även skräddarsydda workshops, där deltagarna får spela och sätta upp teaterpjäser själva.

Både ”Månaderna” och workshopen ”Bra stämning, alla är med” ingår i POK-Projektet, som vill verka konfliktförebyggande. 

Mer information och bokning: info@ungadrottningchristina.se