Teater

Unga Drottning Christina använder teater, dans, musik, saga mot verklighet och ledarskap som verktyg till att förstå omvärlden. Vi skapar föreställningar för teaterscenen. Vi gör workshops på skolor med interaktiv teater och värderingsövningar .

TEATERFÖRESTÄLLNINGAR Just spelar vi sagan ”Månaderna”  på olika teaterscener. ”Månaderna” blandar klassiska konstformer, teater, dans och animeringar i 3D teknik. ”Månaderna” rör ämnen som mobbning och miljö. Lärarmaterial finns för efterarbete.

WORKSHOPS Ute på skolor i klassrum gör vi workshopen ”Bra stämning, alla är med” med interaktiv teater och värderingsövningar. Teman är tex. ryktesspridning och sociala medier. Vi gör även skräddarsydda workshops, där deltagarna får spela och sätta upp teaterpjäser själva.

Både ”Månaderna” och workshopen ”Bra stämning, alla är med” ingår i POK-Projektet, som vill verka konfliktförebyggande. 

Mer information och bokning: info@ungadrottningchristina.se